Ajuntaments

Ajuntaments

El Consorci Teledigital Mollet està integrat per 6 municipis de la zona sud del Vallès Oriental: Mollet, Parets, Montornès, Montmeló, Martorelles i Vallromanes.

esc_mollet
Ajuntament de Mollet del Vallès

esc_parets
Ajuntament de Parets del Vallès

esc_montor
Ajuntament de Montornès del Vallès

esc_montme
Ajuntament de Montmeló

esc_marto
Ajuntament de Martorelles

esc_vallro
Ajuntament de Vallromanes