Convocatòria de la Mesa de contractació exp. 7/2016. Valoració del sobre número 2, obertura i valoració del sobre número 3 i, declarar, si s’escau, l’oferta econòmicament més avantatjosa

Convocatòria de la Mesa de contractació exp. 7/2016. Valoració del sobre número 2, obertura i valoració del sobre número 3 i, declarar, si s’escau, l’oferta econòmicament més avantatjosa

Quan: divendres, 13 de maig de 2016, a les 13 h.

Ubicació: Sala número 2 del Centre de Serveis El Lledoner (pl. Cinco Pinos, número 1, 08100 Mollet del Vallès- Barcelona)

 

Descripció:

 Convocatòria de la Mesa de contractació, el dia 13 de maig, a les 13.00 h, per dur a terme l’acte de valoració del sobre núm. 2 “proposició corresponent als criteris avaluables de forma no automàtica”, i d’obertura i valoració del sobre núm. 3 “proposició corresponent als criteris avaluables de forma automàtica” i declaració d’oferta econòmicament més avantatjosa, si escau, de la contractació dels serveis per a la producció d’informatius i altres serveis audiovisuals del canal públic del Consorci Teledigital Mollet, Vallès Visió.

 

Es pot obtenir informació de la licitació en l’anunci del perfil del contractant (acta, plecs, anuncis oficials, terminis, etc.): http://www.vallesvisio.cat/consorci-teledigital-mollet/perfil-del-contractant/licitacions-2/convocatoria-de-licitacio-del-contracte-del-servei-per-a-la-produccio-dels-informatius-i-altres-serveis-audiovisuals-del-canal-public-del-consorci-teledigital-mollet-valles-visio/