L’Ajuntament de Parets assumirà l’augment aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua

Ja sigui en el consum domèstic…. o en la despesa d’aigua de les industries de Parets. El rebut de l’aigua de les llars i de les empreses del municpi no es veurà afectat malgrat l’augment tarifari del 12% aprovat a per l’Agència Catalana de l’Aigua, que ha entrat en vigor l’1 de gener. L’Ajuntament de Parets assumirà íntegrament aquest augment i per fer-ho possible destinarà 60.000 euros del pressupost municipal.

L’augment de l’aigua es va aprovar en un consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua tot i l’oposició del món municipal i del col·lectiu d’usuaris i industrials.

El 60% de l’aigua que consumeix Parets prové de les empreses subministradores. El 40% restant ve dels pous del mateix poble.