L’escola de Natura de Parets impulsa unes jornades científiques

Unes 40 persones -entre estudiants, professionals i aficionats a la biologia- van treballar amb seqüències reals d’ADN per descobrir la procedència d’amfibis i rèptils de la zona. Es tractava de les primeres jornaes sobre biologia evolutiva que organitzava l’Escola de Natura de Parets.

Les jornades també van servir per posar en marxa l’Associació del Grup de Recerca de l’Escola de Natura