Els agents cívics comencen a identificar els animals amb la lectura del xip a Mollet


Els Agents Cívics de Mollet han començat amb la segona campanya anual de seguiment d’animals de companyia en diferents espais públics. Com a novetat, fan la lectura de xip dels animals in situ. En aquesta comprovació, tot és correcte. Fins al 24 de maig, el seguiment està fet pels mateixos agents cívics i és informatiu, posteriorment, fins al 21 de juny, el seguiment serà ja de la policia municipal. L’objectiu és informar els portadors dels animals de la normativa que regula la seva tinença i amb la lectura dle xip in situ, facilitar la comprovació de la documentació de l’animal.

A la primera campanya anual, els agents cívics van identificar unes 150 persones portadores d’animals de companyia i les sancions de la policia no van ser superiors a una desena.