InformatiuMollet del VallèsMunicipisNotícies

Els municipis de l’àrea metropolitana debaten a Mollet sobre el tipus d’habitatge del futur

La Regió Metropolitana de Barcelona està fent un seguit d’accions per presentar els 8 compromisos que s’han marcat per l’any 2030.

La Gira de presentació de les 8 missions del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona, ha fet parada a Mollet per presentar la missió sobre “Habitatge adequat”.

Aquest barri de Mollet, La Vinyota, amb 400 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i de compra, que es va començar a desenvolupar a inicis dels anys 2000 ha estat un dels exemples de promoció d’habitatge que s’han exposat en la missió sobre “Habitatge adequat” que promou el nou pla estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona.

El nou pla estratègic per a la regió metropolitana de Barcelona ha escollit la ciutat de Mollet per presentar un dels 8 objectius de futur que s’han de treballar a escala metropolitana i al repte de la ciutat dels 5 milions que aglutinaria el Vallès Oriental i el Maresme entre d’altres.

El Parc de les Pruneres ha estat l’escenari de la presentació i on s’ha fet la Taula de projectes per explicar iniciatives en caminades a un habitatge Adequat com per exemple la casa dels mestres que també es farà a Mollet.

Les situacions de sobrecàrrega residencial (població que destina més del 40 % dels seus ingressos a lloguer i subministraments) es reprodueixen en tot el territori metropolità, i deixen cada cop més llars excloses del mercat. Segons les Nacions Unides, l’habitatge és assequible quan una llar hi destina menys del 30 % dels seus ingressos.