La Generalitat proposa potenciar la xarxa de bus interurbà per millorar la connexió entre els vallesos

La Generalitat ha presentat el Pla de Mobilitat del Vallès. El document que pretén millorar la mobilitat entre els dos vallesos i la comunicació del territori amb Barcelona. Aquest pla té quatre grans objectius. Disminuir en un 10% l’utilització del vehicle privat per als desplaçaments interurbans, augmentar un 7% la mobilitat en bicicleta a l’interior dels municipis i evitar l’emissió de 109.000 tones de diòxid de carboni a l’atmosfera. A més, el govern català també preveu disminuir en 10 milions d’hores, el temps que passen els vehicles aturats a cues a la xarxa viària vallesana. Una de les principals actuacions és la millora del servei d’autobusos.

La xarxa BRCat és la gran aposta de la Generalitat per a millorar les connexions del Vallès. Es tracta d’un sistema de transport que gira al voltant de l’autobus. El govern català proposa crear diferents línies regulars que connectin els dos vallesos per carretera. Una de les línies que preveu el pla és un servei d’autobús que connecti Mollet amb la Vall del Tenes. L’ob jectiu és que aquests busos tinguin prioritat a les carreteres interurbanes.

Aquests autobusos també tindrien prioritat a l’interior dels municipis. Per tal de fer-ho possible, la Generalitat necessita treballar conjuntament amb els Ajuntaments.

D’aquesta manera, la Generalitat vol donar resposta als 830.000 moviments diaris interns entre els vallesos.

 

 

 

Actuacions previstes al Pla de Mobilitat del Vallès: