L’Ajuntament de Montornès rep el document redactat per la Diputació sobre els riscos del municipi

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Montornès el Pla de protecció civil del municipi. Un document que detalla les accions necessàries en cas que es produeixi qualsevol mena d’emergència al poble. De fet, és un pla obligatori per a tots els municipis. Ara, l’Ajuntament revisarà el document i es portarà al ple municipal per tal que s’aprovi definitivament.
Algunes de les situacions de perill que es poden generar a Montornès, deriven de la seva situació geogràfica i del seu teixit industrial amb la presència d’empreses químiques. Per resoldre qualsevol cas d’emergència la Diputació ha lliurat a l’Ajuntament el Pla de protecció civil municipal a l’ajuntament. El document recull les actuacions a seguir davant de qualsevol adversitat

El document incorpora riscos territorials per incendis forestals, per productes químics, inundacions, accidents de trànsit o bé ferroviari., entre d’altres. El pla defineix les coordinacions i detalla les responsabilitats en cas d’emergència.

Ara l’Ajuntament de Montornès haurà de portar a ple el document per la seva aprovació. Aquest pla substitueix el document redactat l’any 2010 que ha quedat obsolet. Després serà la Generalitat qui haurà de donar la seva aprovació definitiva.