Martorelles modifica el pressupost per fer noves inversions, com l’ampliació de l’edifici consistorial

Un dels projectes de l’equip de govern de Martorelles és la construcció d’una passera en aquest espai, per connectar el carrer Comerç amb la Plaça El·líptica. El projecte té una dotació econòmica de 200.000 euros. Una altra inversió que es preveu és la reforma de la façana de l’escola Simeó Rabasa que tindrà una dotació de 74.000 euros. A banda, la Diputació n’aportarà 50.000 més per fer-lo realitat. Una altra de les partides destacades, amb 20.000 euros, és pel projecte de remodelació i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament. L’equip de govern destinarà 20.000 euros per la redacció de l’estudi. La modificació econòmica del pressupost també ha permès tancar el deute del consistori de Martorelles amb el de Montmeló pel que fa al servei de Policia que van compartir els dos municipis.

De les 9 nou inversions també destaquen els 100.000 euros que es destinaran a la construcció de l’edifici sociocultural La Vinya a Carrencà.

En aquest ple ja s’ha aplicat el nou Reglament Orgànic Municipal, el ROM, en el qual el públic ha pogut fer preguntes.