Més pisos per als joves de Vallromanes

A Vallromanes hi ha 1100 habitatges. Un centenar, però, estan desocupats. Alguns son propietats de bancs, altres estan a la venda o alguns estan a mig acabar. Tot i aquesta situació, a Vallromanes, hi ha necessitat d’habitatge.

Per revertir-ho l’ajuntament ha modificat el pla urbanístic per tal que en els nous sectors que s’han de desenvolupar en el centre del poble siguin d’habitatge plurifamiliar i no unifamiliar com estava previst.

Els nous habitatges plurifamiliars es podran construir al carrer vista alegre, i la zona de el llac i Cal Pirrot.