ProgramesVisions a fons

Pla de Rodalies 2020-2030

El Pla de Rodalies 2020-2030 té l’objectiu de garantir una mobilitat per tots, segura i de baixes emissions, amb noves polítiques inversores per millorar tota la xarxa ferroviària. Per aconseguir-ho, preveu una inversió de més de 6 milions d’euros, que se centren, sobretot, en resoldre diferents problemàtiques.

Quin és l’estat actual de Rodalies de Catalunya?

– Els trams de via entre Barcelona fins a Vic, Manresa i Reus tenen una antiguitat de més de 40 anys. A més, el 46,2% de la longitud de la xarxa és de via única.
– El 16,2% del parc de trens actual té 25 anys o més. Hi ha trams de la xarxa amb una saturació molt elevada, superior al 75%.
A dia d’avui encara hi ha estacions amb equipaments insuficients per assumir el volum de passatgers, i entre el 2013 i el 2018 hi va haver un augment important de les incidències registrades a la xarxa ferroviària.

Després d’analitzar les mancances, el Pla de Rodalies 2020-2030 ha proposat un seguit d’actuacions. Què preveu aquest pla?

– 100 noves unitats elèctriques
– 10 noves estacions, entre elles, una a Santa Perpètua.
– Que totes les estacions de Catalunya siguin accessibles. Actualment ho són el 80%.
– 120 km de noves vies. Destaca el desdoblament de la via entre Montcada Bifurcació i Parets, que inclou 9 km d’una nova via paral·lela a l’actual, i la planificació de la tercera via entre Montcada i Mollet-Sant Fost, per reduir el temps de viatge de trens regionals i semidirectes.
– Incrementar l’oferta de trens prop d’un 60% per poder assumir l’increment de prop d’un 50% de la demanda d’usuaris.

Amb aquestes actuacions Rodalies vol millorar la fiabilitat del servei i facilitar els desplaçaments multimodals.

 

Programa:

Visions: Rodalies