El Síndic assenyala la il·luminació dels passos de vianants com a assignatura pendent de Mollet

El Síndic Personer de Mollet, Lluís Martínez, en el seu informe proposa la millora de la il·luminació en alguns passos de vianants de la ciutat per donar més visibilitat i seguretat als ciutadans. També recomana revisar els criteris de la factura de l’aigua quan es produeixen casos de fuites involuntàries en el servei de subministrament d’aigua potable. Finalment, el Síndic creu que és necessari fer una campanya informativa dirigida als titulars de targetes d’aparcament per a discapacitats. El motiu, és donar més informació sobre les normes d’aplicació d’aquestes targetes. Aquestes són algunes de les qüestions que han arribat a l’oficina del Síndic.

El Síndic també demana fer arribar a tota la ciutadania la seva tasca a través d’una campanya. Considera que hi ha un desconeixement de la seva figura i de la seva funció que recau sobretot en defensar els drets dels ciutadans. Mollet és un dels 42 municipis catalans que tenen la figura del Síndic.

En aquest ple, el Síndic, Lluís Martínez també ha proposat participar en diferents comissions com el grup de treball per elaborar el Pla local de Civisme. Durant l’any passat es van atendre 166 ciutadans, que representa un increment de més del 14 cent respecte l’any 2018.

Durant el darrer any el número d’actuacions del síndic ha augmentat. En total han estat 166 intervencions. Aquesta ha estat una de les qüestions que han destacat tots els partits que conformen el ple municipal.

Escriu el teu correu correu electrònic i fes clic a "envia" per rebre les notícies del Baix Vallès al teu mail